Åh nej! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})
Tack för ditt intresse för Sveriges Radio och våra karriärmöjligheter. Att skydda din integritet och personuppgifter är viktigt för oss. Observera att denna integritetspolicy endast gäller karriärsidorna och kopplingarna till vårt rekryteringssystem Jobylon. 

De personuppgifter som samlas in och behandlas (inom Sverige) genom våra karriärsidor kommer endast att vara tillgängliga för utvalda Sveriges Radio-anställda eller externa rekryterare som valts ut av Sveriges Radio och endast i rekryteringssyfte, vi delar inte dina uppgifter med andra. Laglig grund för behandlingen av dina uppgifter är intresseavvägning samt rättslig förpliktelse med hänvisning till diskrimineringslagarna.

Vänligen notera att Sveriges Radio inom ramen för anställningsprocessen inte begär att få tillgång till några känsliga personuppgifter, exempelvis etnisk tillhörighet, religiös åskådning, medlemskap i fackförening eller information om hälsotillstånd eller sexuell läggning. Vänligen tillhandahåll inte någon sådan information i samband med rekryteringsprocessen, såvida inte du eller Sveriges Radio är skyldig enligt lag att tillhandahålla respektive behandla sådan information.

Dina personliga uppgifter lagras i förtroende och vi kommer att lagra dem i 24 månader dvs så längedet är nödvändigt ur rekryteringssyfte och för att hantera eventuella rättsliga anspråk. Om du vill att dina personuppgifter korrigeras, uppdateras, tas bort eller begränsas på något sätt vänligen kontakta oss, [email protected]

Du kan också själv uppdatera din profil när som helst genom att följa samma procedur som för att registrera en ny ansökan.

I vissa av våra rekryteringar använder vi oss av tester via Aon Assessment och dina uppgifter kan därmed komma att sparas även hos dem. I det fall du blir inbjuden till test kommer dina uppgifter att sparas hos Aon Assessment i 24 månader från det att testet är genomfört.

Lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är vidtagna och underhålls för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig åtkomst, användning, avslöjande, ändring, förstörelse eller förlust av personuppgifter.

Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss på [email protected]

Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera dina uppgifter kan du framföra ditt klagomål till behörig tillsynsmyndighet:

Integritetsskyddsmyndigheten
Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00
E-post: [email protected]

Alla förändringar vi gör i vår integritetspolicy kommer att publiceras på denna sida. Kom tillbaka regelbundet för att ta del av eventuella uppdateringar eller förändringar till denna integritetspolicy.