Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})
Information om behandlingen av personuppgifter om arbetssökande hos KICKS Kosmetikkedjan AB (nedan ”KICKS”)

Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar information om dig själv till oss i KICKS och när du söker arbete här. Vi tar stor hänsyn till skyddet av den personliga integriteten.

Dina personuppgifter kommer bara att användas inom KICKS och av de personer som arbetar med rekrytering. KICKS är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen.

Har du frågor om rekryteringsprocessen eller rekryteringsdatabasen kan du vända dig till vår HR-avdelning via mailadress [email protected]. Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du även vända dig till Datainspektionen ([email protected]).

Personuppgifterna kommer användas för rekryteringsändamål och avidentifierad statistik. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är KICKS berättigade intresse av att administrera och dokumentera rekryteringsprocessen, och i vissa fall samtycke. Efter avslutad rekrytering arkiveras uppgifterna för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av rekryteringen enligt till exempel diskrimineringslagstiftningen. När möjligheten att överklaga inte längre finns, kommer informationen att förstöras.

Följande personuppgifter kommer lagras i rekryteringsdatabasen: De uppgifter du själv fyller på i webbplatsen, ditt CV och ditt personliga brev och annan information du lämnar till oss så som betyg och intyg. Dessutom kan vi komma att registrera anteckningar från intervjuer samt samtal med referenspersoner.

Vid prenumeration på tjänster från KICKS är det obligatoriskt att ange sin mailadress och du kommer då att få mail när en tjänst matchar dina önskemål. Du kan närsomhelst avsluta din prenumeration genom att följa instruktionen i mailet.

Personuppgifterna hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som sköter driften av datasystemet, Jobylon AB.

Du har rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig själv i KICKS rekryteringsdatabas. Skicka din begäran till KICKS Kosmetikkedjan AB, Box 426, 101 28 Stockholm. Märk gärna kuvertet med ”Dataskyddsombudet”. Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta oss omedelbart. Du kan även meddela oss om du på något sätt vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invända mot behandlingen eller radera dem.