Oi voi! Mahtavaa! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})
Jos haet työpaikkaa tai otat yhteyttä työnantajiin Jobylonin palvelun kautta, kyseinen työnantaja rekisteröi ja käsittelee henkilökohtaisia tietojasi. Rekisteröinnin ja käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa se, että työnantaja voi huolehtia kyseisestä rekrytointiprosessista ja käyttää tietoja myös tulevien rekrytointiprosessien yhteydessä. Vain rekrytoinnin edellyttämiä tietoja käsitellään; nämä tiedot sisältävät esimerkiksi yhteystiedot sekä hakijan sopivuutta ja uramahdollisuuksia koskevia tietoja.

Työnantaja on henkilötietojen rekisterinpitäjä

Jobylon käsittelee henkilökohtaiset tiedot työnantajan puolesta ja tarjoaa rekrytointityökalunsa työnantajien käyttöön.

Työnantaja, jonka yrityksestä haet työpaikkaa, on rekisterinpitäjänä vastuussa henkilökohtaisista tiedoistasi ja sitoutuu olemaan paljastamatta niitä valtuuttamattomille kolmansille osapuolille. Rekisterinpitäjä voi kuitenkin jakaa henkilötietojasi muiden asianmukaisten henkilötietoja käsittelevien dataprosessien kanssa silloin, kun prosessi sitä edellyttää. Jobylon toimii tietojen käsittelijänä esimerkiksi silloin, kun se auttaa työnantajaa keräämään tietosi rekrytointityökalun välityksellä.

Jos sinulla on henkilötietoihisi ja työntekijän suorittamaan tietojenkäsittelyyn liittyviä kysymyksiä, ota suoraan yhteyttä työntekijään. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen [email protected]. Jobylon ei kuitenkaan välttämättä pysty vastaamaan kysymykseesi ja noudattamaan pyyntöäsi ilman työnantajan hyväksyntää.

Tietojen kerääminen

Suurin osa tiedoista on sinun itsesi antamia. Informaatiota saatetaan kuitenkin kerätä myös julkisesti käytettävissä olevien lähteiden kautta.

Kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan rekrytointitarkoituksiin (mukaan lukien tilastolliset tarkoitukset, kuten esimerkiksi hakijoiden demografiset analyysit), ellei muutoin ole nimenomaisesti ilmoitettu. Tällaisia tietoja käsitellään ainoastaan koostetussa ja ei-identifioitavissa olevassa muodossa.

Huomaa, että hakemuksesi sisältämiä tietoja saatetaan käyttää rekrytoinnissa myös saman työnantajan muihin työpaikkoihin kuin siihen paikkaan, jota parhaillaan haet. Jos et ole kiinnostunut mistään muista työpaikoista, ota yhteyttä kyseiseen työnantajaan ja ilmoita, että et halua osallistua muihin hakuprosesseihin.

Tietojen käsittely

Henkilötietojasi käsitellään tavanomaisia rekrytointikäytäntöjä noudattavalla tavalla, jonka keskeiset vaiheet ovat tietojen kerääminen, säilytys, arviointi, yhteydenotot ja poistaminen. Tämänkaltainen käsittely on välttämätöntä rekrytointiprosessin mahdollistamiseksi, mikä puolestaan on työnantajan oikeutettu tavoite.

Sinulta saatetaan pyytää tietoja, jotka eivät ole olennaisia rekrytointiprosessia varten. Jos tällaisia tietoja pyydetään, niiden antaminen on vapaaehtoista, eikä niitä käytetä rekrytointiprosessin osana. Tällaiset tiedot voivat olla tilastollisia tarkoituksia varten kerättyjä demografisia tietoja (esim. missä asut tai missä kävit koulua). Syy tämäntyyppisten tietojen keräämiseen ilmoitetaan pyynnön yhteydessä. Jos toimitat tällaisia tietoja, ilmaiset hyväksyväsi tietojen käytön tilastollisiin tarkoituksiin (tai muihin tarkoituksiin, mikäli ne on ilmaistu kyseisen pyynnön yhteydessä). Huomaa, että tällaiset tiedot eivät missään tapauksessa vaikuta rekrytointiprosessiin ja että niiden antaminen on täysin vapaaehtoista.

Jos henkilökohtaisia tietoja käsitellään suostumuksesi perusteella, voit peruuttaa suostumuksesi koska tahansa ottamalla yhteyttä työnantajaan.

Hakemustasi säilytetään enimmillään kaksi vuotta sen jälkeen, kun hakemasi työpaikka on täytetty. Syy hakemuksen säilyttämiseen on, että työnantajan on ehkä todistettava, että työhönottoprosessi ei ollut millään tavalla syrjivä. Työnantajalle ei kuitenkaan ole mitään velvoitetta säilyttää muita antamiasi tietoja.

Omat oikeutesi

Voit ottaa yhteyttä työnantajaan ja pyytää informaatiota siitä, minkätyyppisiä henkilökohtaisia tietoja työnantaja käsittelee, mihin tarkoitukseen niitä käytetään, kenellä on nyt tai tulevaisuudessa pääsy kyseisiin tietoihin ja onko tietoja kerätty muista lähteistä kuin sinulta itseltäsi (ja mitä nämä lähteet tässä tapauksessa ovat).

Jos epäilet tai uskot, että henkilökohtaisia tietojasi on käsitelty laittomalla tavalla tai että käsiteltävät henkilökohtaiset tiedot ovat virheellisiä, sinun tulee ottaa työnantajaan yhteyttä suoraan käyttäen hakuprosessin yhteydessä toimitettuja yhteystietoja ja pyytää, että tiedot oikaistaan tai poistetaan tai että niiden käsittelyä rajoitetaan, mikäli mahdollista. Voit myös ottaa yhteyttä Jobyloniin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected]. Huomaa, että tällaisessa tapauksessa Jobylon ainoastaan lähettää pyyntösi työnantajalle (joka toimii henkilötietojen rekisterinpitäjänä). Sinulla on myös oikeus tehdä asiasta valitus asianmukaisille valvontaviranomaisille.

Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus tietojen siirrettävyyteen, mikä merkitsee, että tiedot voidaan siirtää suoraan (tai itsesi kautta) työnantajalta jollekin toiselle tietojen rekisterinpitäjälle strukturoidussa, yleisesti käytössä olevassa ja koneellisesti luettavissa olevassa muodossa.

Sinulla on oikeus pyytää ote tallennetuista henkilötiedoistasi kerran vuodessa ja muuttaa kyseisiä tietoja, jos ne ovat virheelliset, ja pyytää niiden poistamista, jos tietojen käsittelylle ei ole olemassa lakiperäistä syytä. Tämänkaltaiset pyynnöt on kuitenkin aina osoitettava suoraan työnantajalle, joka toimii tietojesi rekisterinpitäjänä.